Gebroken Hartjes
Troostschilderen
Ga naar Majukus
Onze Visie Algemeen Troostschilderen Schilderend coachen Contact Waarom "Gebroken Hartjes" Het symbool "Gebroken Hartjes"

Werken met kleuren is een manier om jezelf te verbinden met je ziel. Om dat, wat diep in jou leeft, naar voren te brengen en te verbeelden. Tekenen en schilderen zorgen ervoor dat je in een flow raakt, dat de verbinding met je ziel kans krijgt gemaakt te worden.
Het geeft rust en kan ontzettend helend werken.

Er zijn veel situaties te bedenken waarin je behoefte hebt aan heling van je ziel: Rouw, liefdesverdriet, eenzaamheid, ziekte, burn-out, relationele problemen, beperkingen.

Met behulp van doek, penseel en acrylverf gaan we vorm geven aan verwarring, angst, pijn en loslaten. Je kunt je emoties vangen en voor altijd vastleggen. Hiermee krijgt de ziel de mogelijkheid om zich bewust of onbewust te uiten. Het kan inzicht en berusting brengen.

Contact: Maaike de Winter
Mobiele telefoon: 06 2388 6392

Email: gebrokenhartjes@gmail.com
Troostschilderen
Met je handen werken zorgt ervoor dat de energie van je hoofd naar je lichaam gaat, aldus Osho. Zozeer dat je op een gegeven moment 'hoofdloos' kunt worden.